Wat houdt leercoaching in?

Leercoaching is een algemene term voor het coachen van kinderen die moeite hebben met leren.

Regelmatig is er thuis stress wanneer het kind aan zijn schooltaken moet beginnen. Het kind stelt uit, weet niet hoe het moet plannen, heeft moeite om een beknopte samenvatting te maken en ziet door de bomen het bos niet meer. Kinderen nemen vaak van hun eigen ouders niks aan, dus dat leidt tot discussies, die niet leiden tot een oplossing.

Bij leercoaching wordt samen met het kind onderzocht welke leermethode het beste bij hem past. Er wordt geoefend met een nieuwe leermethode. Er wordt gekeken naar planning van schoolwerk en hoe dit dan ook daadwerkelijk uit te voeren. Het komt ook regelmatig voor dat kinderen moeite hebben om zich te kunnen concentreren tijdens hun schoolwerk en snel afgeleid zijn en uiteindelijk bijna niks tot niks gedaan krijgen. Dat wordt tijdens een coachingssessie samen met het kind besproken en wordt er samen naar een oplossing gezocht hoe dit uiteindelijk zelf te kunnen aanpakken. In de klas wordt nieuwe stof vaak maar uitgelegd op één manier; dit zal voor 70% voor de kinderen goed zijn, maar voor de andere 30% zal dit onvoldoende zijn. Daarom kan leercoaching in de vorm van bijles een oplossing zijn om de hiaten op te vullen.

Leercoaching kan dus bestaan uit:

  • Huiswerkbegeleiding (huiswerkcoaching): het kind wordt 1,5 uur 1 op 1 gecoacht bij het maak- en leerwerk.
  • Bijles: er wordt ingegaan op een specifiek vak of vakken waar het kind moeite mee heeft en waar het nog wat extra uitleg bij nodig heeft.
  • Ik Leer Leren training: bij deze training worden er onder andere leermethodes eigen gemaakt die het beste passen bij het kind, gekeken naar de sterkte kanten en eigen voorkeuren.

 

Artikelen over Leercoaching

Huiswerkcoaching versus huiswerkbegeleiding

Wat is het verschil tussen huiswerkbegeleiding en huiswerkcoaching? Wat verstaat men onder huiswerkbegeleiding? Huiswerkbegeleiding is professionele begeleiding van een leerling bij het maken van zijn/haar huiswerk. Het kan thuis gegeven worden, maar ook op een...