Wat is het verschil tussen huiswerkbegeleiding en huiswerkcoaching?

Wat verstaat men onder huiswerkbegeleiding?

Huiswerkbegeleiding is professionele begeleiding van een leerling bij het maken van zijn/haar huiswerk. Het kan thuis gegeven worden, maar ook op een huiswerkbegeleidingsinstituut. Bij huiswerkbegeleiding staat het totale functioneren van de leerling op school centraal. Het is dus iets anders dan bijles, want dat is vooral gericht op een specifiek vak. De huiswerkbegeleider zoekt naar de oorzaak van de geringe prestaties en kiest dan de juiste aanpak. Een kind met concentratieproblemen heeft namelijk een andere aanpak nodig dan een leerling met die slecht kan plannen (wij-leren.nl) Huiswerkbegeleiding wordt vaak gegeven aan meerdere kinderen tegelijk.

Wat verstaat men onder huiswerkcoaching?

Huiswerkcoaching is professionele coaching van een leerling bij het schoolwerk in zijn algemeenheid. 1 op 1 wordt de leerling 1,5 uur begeleidt/gecoacht. Bij huiswerkcoaching wordt de nadruk meer gelegd op het leren leren, dus hoe leert een kind en hoe kan dit anders. Hoe kan het zich beter leren concentreren? Wat zijn de sterke kanten van het kind en hoe kan daar gebruik van worden gemaakt bij het leren. Het uiteindelijke doel van deze coaching is dat het kind zich betere leerstrategieën eigen kan maken, die ook al meteen handig zijn voor de toekomst. Er zal ook een overlap zijn met huiswerkbegeleiding, dus er wordt ook gekeken naar planning, huiswerk maken en toetsen leren.

Bij Focus Kinder- en leercoachpraktijk te Sittard wordt er dus ook huiswerkbegeleiding gegeven, maar met een tikkeltje extra.