Coachen van kinderen

  1. Kindercoaching
  2. Leercoaching

Artikelen

Kindercoaching

Wat houdt kindercoaching in? Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en...

Leercoaching

Wat houdt leercoaching in? Leercoaching is een algemene term voor het coachen van kinderen die moeite hebben met leren. Regelmatig is er thuis stress wanneer het kind aan zijn schooltaken moet beginnen. Het kind stelt uit, weet niet hoe het moet plannen, heeft moeite...

Huiswerkcoaching versus huiswerkbegeleiding

Wat is het verschil tussen huiswerkbegeleiding en huiswerkcoaching? Wat verstaat men onder huiswerkbegeleiding? Huiswerkbegeleiding is professionele begeleiding van een leerling bij het maken van zijn/haar huiswerk. Het kan thuis gegeven worden, maar ook op een...